Matějovo pekařství

  
Pekárny Blansko a.s.

  
Karlova pekárna s.r.o.

  
Letiště Brno Tuřany (kantýna,catering)

  
Svoj a svoj pekárna

  
Rašnerova pekárna s.r.o.

  
Kantýna v Úrazové nemocnici

  
Pekařství u Hýsků (Bystrc,Komín,Skácelova,Purkyňova)

  

a jiní ....