Pana Antonína Halouzku I. přivedla k pekařství vrozená záliba. Jeho starší bratr byl rovněž pekařem a tak měl mladší Antonín možnost nahlédnouti do pekařské kuchyně, ještě dříve než opustil školu. Bratrovo řemeslo se mu zalíbilo tak, že se rozhodl věnovati se rovněž tomuto povolání. Narodil se v roce 1885 v Boumově na okrese tišnovském a po vychození školy ihned vstoupil do učení. Jakmile si odbyl tovaryšská léta, přistoupil ke svému osamostatnění. V roce 1911 otevřel si živnost v Opatovicích u Rajhradu, kde působil až do roku 1925. Po smrti své první ženy Marie rozené Kubíčkové, opustil Opatovice a odstěhoval se do Vranov, kde působil krátkou dobu. V roce 1926 se přiženil do Rousínova, kde pojal za manželku paní Annu Michálkovou, vdovu po pekaři, rozenou Grymovou, která vedla samostatně živnost. V roce 1927 koupil dům s pekárnou na náměstí, kde postavil parní dvouetážovou pec a vybavil stroji. Jeho manželka měla na rozvoji podniku značný podíl, neboť byla sama kvalitní pracovnicí. Odborné znalosti pana Halouzky nalezly rovněž v pekařských kruzích plné ocenění, neboť v roce 1941, byl pro své zkušenosti a svůj rozhled jmenován předsedou Společenstva pekařů pro okres vyškovský.

 
Firma Antonín Halouzka - Pekařství, Rousínov, č. 58 / 36 začala působit v Rousínově od roku 1928 již zmíněným Antonínen Halouzkou I. Poté se k němu přidal i jeho syn Antonín Halouzka II., který se pekařskému řemeslu učil v Pardubicích. Po škole i během ní se Antonín věnoval pekárně se svým otcem – zakladatelem a majitelem pekárny. Od roku 1952 byla pekárna pronajata Středomoravskými pekárnami, ve kterých Antonín Halouzka II. byl zaměstnán a za jeho služby byl několikrát oceněn.
  
Od roku 1991 zde podniká pan Antonín Halouzka III., kterému je nablízku jeho otec Antonín Halouzka II a který mu se všemi nezdary a potížemi ohledně pekařiny pomáhá díky svým letitým zkušenostem a znalostem. Jak tomu bylo už dříve tak i nyní se k panu Antonínu přidal po škole jeho syn Antonín Halouzka IV. Spolu se snaží dále firmu rozvíjet a zdokonalovat. Firma nabízí veškeré pečivo jako například: chléb, rohlíky, koláčky překládané, koláčky svatební, placky bramborové, koblihy a mnoho dalších pochutin. Dále byla rozšířena výroba o cukrářskou, jako je výroba zákusků, dortů, řezů atd. Pekařství nyní zaměstnává asi 20 pracovníků. I po několika změnách, zůstává zachována ruční výroba pečiva dle tradice.